Tandgnissling

Tandgnissling (bruxism) och tandpressning är mycket vanliga problem. De leder till att tänderna slits ned, tandköttet kryper upp, spänningsrelaterad huvudvärk och försämrad sömn.
Vanligaste orsaken till tandgnissling är stress och oftast behandlas det med en bettskena på natten. Men bettskenan upplevs ofta som besvärlig av både praktiska och sociala skäl. Botox kan vara lösningen.

Botox blockerar nervsignaler och begränsar på så sätt aktviteten i tuggmuskulaturen som pressar ihop käkarna och på så sätt orsakar problem.

Effekten efter en behandling med botox kommer gradvis och når full effekt efter ca 14 dagar. Normalt sitter effekten i ca 4-8 månader, 2-3ggr per år.

Biverkningarna av en botoxbehandling för tandgnissling är få, milda och snabbt övergående. Man kan uppleva lätt muntorrhet några dagar. Viss försvagning i tuggmuskulaturen, men människan har ca 180kg tryck i käkarna vid maximal pressning och den muskelkraften behövs inte vid intag av vanlig kost.

Försvagningen av tuggmuskulaturen  leder till en något smalare ansiktsform vilket ses som en kosmetisk ”bonus”.