VENUS FREEZE TEKNOLOGI

Hur ( MP ) ² fungerar

Venus Freeze systemet består av 2 applikatorer – den största heter OctiPolar med 8 ( MP ) ² och används för stora behandlingsområden (buk, lår, armar och skinkorna  och den mindre heter DiamondPolar med 4 ( MP ) ² och används för mindre behandlingsområden (ansikte, hals och armar) . Varje applikator avger samtidigt både RF och pulsade magnetfält. Energin roterar mellan 2 olika spolar, som homogent höjer temperaturen över hela behandlingsområdet och skapar en mycket effektiv, tät energi som tränger djupt in i de olika hudlagren för maximal effekt.

Pulsade magnetfält ( MP ) ²

De pulserande magnetfälten ( PMF ) är en viktig och framgångsrik funktion , som godkänts av FDA för att behandla ett brett spektrum av kliniska störningar, allt från inflammationer, sårläkning till smärtlindring med mera . Pulserande magnetfält fungerar genom att korta impulser av elektrisk ström far genom spolarna ner till applikatorerna. Magnetfältet tränger in i huden och resulterar i elektriska strömmar i närheten av cellmembranen i de behandlade vävnaderna. De elektriska strömmarna ändrar den elektriska potentialen av laddade receptorer på bi-lipid cellmembranet skikt av dermala celler, vilket resulterar i stimulering av molekylära- och cellulära aktiviteter och reaktioner. Magnetfälten ökar fibroblast-liknande härlett kollagen produktion genom en icke-termisk mekanism för membranstimulering och stimulering av fibroblaster medierad angiogenes vilket därmed underlättar och förbättrar sårläkning i vävnader.

Film om teknologin bakom:  

Den kliniska effekten av pulserande magnetfält på huden
Det pulserande magnetfältet påverkar flera biologiska processer i huden. Det stimulerar syntesen av kollagen, utlöser proliferationen av fibroblaster och främjar angiogenes. Det har visats att exponering av fibroblaster till lågfrekvent pulserande magnetfält kraftigt ökar produktionen av kollagen. Dessutom utlöser det pulserande magnetfälter frisläppandet av FGF – 2 med endotelceller. FGF – 2 i sin tur stimulerar produktionen av fibroblaster och bildandet av nya små blodkärl i läderhuden (angiogenes ).

Radiofrekvensens roll ( MP ) ²

RF bipolär matris levererar en högfrekvent växelström av elektriska strömmar som tränger in i huden och genererar värme. Den RF- ström som alstras mellan spolar möjliggör en snabb och likformig förhöjning av temperaturen i behandlingsområdet, utan någon tillhörande obehag av  ”hot spots”.

Klinisk effekt av radiofrekvenser på huden

Värmen som genereras i vävnaden av RF Matrix påverkar direkt fibroblaster, extracellulära matriser (ECM) och fettceller. Den genererade värmen främjar den naturliga sårläkningsprocessen i huden, en process som resulterar i syntes av nytt kollagen och elastiska fibrer. Dessutom orsakar värmen sammandragning av kollagenfibrer och lipolys.

Klinisk effekt av (MP) ² på huden

Synergieffekterna mellan det pulserande magnetfältet och RF ökar betydligt produktionen av kollagen- och elastiska fibrer i läderhuden, via två separata mekanismer. Genom angiogenes , ( MP ) ² förbättrar huden blodcirkulationen och tillförseln av näringsämnen och syre och därmed förbättras hudcellernas funktioner . Dessutom minskar storleken på fettcellerna. Dessa biologiska effekter resultera i förbättrad toning, struktur och utseende på huden, och en mer definierad kroppskontur.